Dacă sunteţi interesat să ne trimiteţi o propunere de carte sau un manuscris, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos.

Editura Vremea acceptă propuneri de carte sau manuscrise complete trimise atât în formă scrisă, fizică (prin poştă), cât şi – mai ales – în format electronic (trimise pe email).

Toate propunerile trebuie să includă:

• date despre autor

• o scurtă descriere a cărţii

• organizarea pe capitole (titlurile propriu-zise şi un scurt rezumat pentru fiecare)

• o mostră de text (cel puţin 10 pagini din cartea propusă)

 

Instrucțiuni pentru redactarea manuscrisului

De reţinut: Nu se acceptă texte scrise de mână sau manuscrise fără diacritice.

Toate manuscrisele trimise în formă electronică trebuie scrise cu un program tip Microsoft Word.

Font: Times New Roman 12

Spaţiu între rânduri: 1 (distanţare la un singur rând)

Toate referirile la alte lucrări/ opere (publicate sau nepublicate, tipărite sau în variantă electronică) trebuie semnalate prin note de subsol. Acestea trebuie să conţină numele autorului, titlul, locul publicării, editura, data apariţiei şi nr. paginii respective (sau linkul exact).

Dacă manuscrisul conţine şi imagini sau ilustraţii, acestea trebuie trimise separat, ca fişiere jpg./ jpeg.

 

Copyright şi proprietate intelectuală

Prin trimiterea unui manuscris în vederea publicării, autorul garantează editurii că:

• este autorul unic al lucrării respective. Dacă nu, persoana care se ocupă de trimiterea manuscrisului are responsabilitatea de a obţine acordul tuturor celorlalţi co-autori înainte de a trimite manuscrisul pentru evaluare.

• lucrarea nu încalcă drepturile patrimoniale şi morale de autor ale altor persoane, în condiţiile legislaţiei în vigoare. În cazul în care lucrarea conţine material aparţinând altcuiva (persoană/ persoane fizică/e sau instituţie), autorul garantează editurii că are permisiunea de a folosi respectivul material în lucrarea sa, material care este semnalat pe tot parcursul lucrării prin referinţe bibliografice.

 

Procesul de evaluare şi recenzare

Toate manuscrisele trec în primă instanţă printr-o verificare formală. Unul dintre redactorii editurii stabileşte, pentru început, dacă lucrarea respectivă se încadrează în profilul nostru editorial şi dacă întruneşte standardele generale de calitate.

Dacă manuscrisul trece de această primă verificare, el este trimis redactorului-şef, care evaluează lucrarea în profunzime şi hotărăşte care va fi pasul următor.

Această etapă este decisivă, iar în urma ei manuscrisul e fie:

• respins;

• retrimis autorului spre revizuire, urmând ca varianta îmbunătăţită să fie trimisă înapoi editurii spre re-evaluare;

• propus pentru o evaluare finală, în vederea publicării.

În cazul manuscriselor propuse pentru o evaluare finală:

lucrările cu caracter general, destinate publicului larg (autobiografii, memorii, jurnale, corespondenţă, ficţiune, poezie, literatură pentru copii etc.) sunt evaluate în cadrul redacţiei, de către comitetul editorial, care ia o decizie finală (dacă manuscrisul va fi publicat sau nu).

lucrările cu caracter ştiinţific sau tehnic sunt trimise unor evaluatori externi (peer-reviewers). Unul sau doi specialişti în domeniul abordat de lucrarea respectivă (aleşi de redactorul-şef fie dintre referenţii editurii, fie la recomandarea acestora) vor recenza manuscrisul sub aspect ştiinţific. În urma acestei evaluări externe, comitetul editorial va hotărî publicarea sau nu a manuscrisului.

NB: Cu titlu excepţional, lucrările de doctorat propuse pentru publicare pot fi scutite de etapa evaluării externe pe baza referatelor comisiei doctorale (decizia, de la caz la caz, îi aparţine redactorului-şef).

 
Editura Vremea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa postala: str. Constantin Daniel, nr. 14, sector 1, Bucuresti, 010631