Trei romane mistice ale Antichității. Iosif și Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui Avraam

Trei romane mistice ale Antichității. Iosif și Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui Avraam

Pagini: 200

Format: 13 x 20 cm

An aparitie: 2015

ISBN: 978-973-645-733-3


 
 
nedisponibil
 
Trei romane mistice ale Antichității. Iosif și Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui Avraam

Traducere din greaca veche, note şi prezentări de Cristian Bădiliţă

Ediţia a III-a


 

Cele trei apocrife ale Vechiului Testament pot fi socotite adevărate „romane mistice” ale literaturii iudeo-elenistice. Volumul are o importanţă filozofico-teologică majoră, dimensiunea literară a textelor sporindu-i valoarea. Tema principală a romanului Iosif şi Aseneth este convertirea prin iubire. Testamentul lui Iov reia, sub forma tragediei greceşti, motivul omului drept pus la încercare de Dumnezeu. Testamentul lui Avraam ni-l prezintă pe blândul şi ospitalierul patriarh într-o încleştare dureroasă cu absurdul morţii. Ediţia mai cuprinde o versiune românească veche a Testamentului lui Avraam, publicată la sfârşitul secolului al XIX-lea de către M. Gaster, precum şi o versiune a romanului Iosif şi Aseneth, publicată la începutul secolului al XX-lea de către C. Bobulescu.

 

 

 

„După trei zile, Iov căzu la pat, bolnav. Acum însă bolea fără chin si fără suferinţă. Niciun chin nu se mai putea atinge de el datorită cingătorii făcătoare de minuni pe care o purta.

După încă trei zile ştiu că vin îngerii să-i ia sufletul. Se ridică iute, puse mâna pe harfă şi-o dădu fiicei sale Hemera. Kasiei îi dădu o cădelniţă, iar celeilalte, Cornul Amaltheii, o tobă, ca să-i binecuvânteze pe cei care veneau să-i ia sufletul. Luând cele încredinţate, ele văzură carele de lumină apropiindu-se de sufletul tatălui lor şi binecuvântară şi aduseră slavă într-o limbă nepământească. Vizitiul carului mare se dădu jos şi-l salută pe Iov. Doar cele trei fete şi tatăl lor vedeau toate acestea; noi, ceilalţi, nu vedeam nimic. Şi după ce-i luă sufletul în braţe urcă din nou în car si o porni către Răsărit.”

(fragment din Testamentul lui Iov) 

CRISTIAN BĂDILIŢĂ, n. 1968. Istoric al creştinismului timpuriu, eseist, poet. Doctor al Universităţii Paris IV-Sorbona cu teza Métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Eglise (Paris, Beauchesne, 2005), premiul Salomon Reinach al Asociaţiei Eleniştilor din Franţa (traducere românească, Polirom, 2006). Coordonator al Septuagintei în cadrul New Europe College, Bucureşti. Fellow al Istituto trentino di cultura (2002-2005) şi al Wissenschaftskolleg zu Berlin (2005-2006).

 

Dintre publicaţii: Manual de anticristologie (ed. a II-a, Vremea, 2010); Teme, personaje, sărbători creştine şi tradiţionale româneşti (ed. a II-a, Vremea, 2015); Platonopolis sau Împăcarea cu filozofia (ed. a II-a, Curtea Veche, 2007); Singurătatea păsării migratoare (Curtea Veche, 2007); Glafire. Nouă studii biblice şi patristice (Polirom, 2008); Godul nordian. Însemnări din clandestinitate (Galaxia Gutenberg, 2009); Patristique et oecuménisme. Thèmes, contextes, personnages (Beauchesne, Paris, 2010); Calendar poeticesc (Grinta, 2011); Fructele Absenţei. Surâsuri şi exorcizări (Vremea, 2012); Fată frumoasă. Poeme de dragoste şi amor (Vremea, 2013); Geníalogii (Vremea, 2013), Balade, ofuri şi romanţe (Vremea, 2014); Cu praştia după îngeri (Vremea, 2014) ş.a. Traduceri comentate din greacă şi latină: Patericul (ed. a V-a, Vremea, 2015); Evanghelia după Ioan (ed. a II-a, Vremea, 2015); Apocalipsa lui Ioan (ed. a II-a, Vremea, 2015); Evanghelia după Marcu (ed. a II-a, Vremea, 2015); Evanghelia după Matei (ed. a II-a, Vremea, 2015); Două Apocalipse ale lui Ioan, prezentate şi traduse de Cristian Bădiliţă, ilustrate de Marian Zidaru (Vremea, 2015), Cele mai vechi texte despre Apostolul Andrei, prezentate şi traduse de Cristian Bădiliţă, ilustrate de Marian Zidaru (Vremea, 2015).

 

Din 2013 expune „poeme pentru păsări şi extratereştri”, „foto­poeme” sau „poeme de îmbrăcat, degustat şi agăţat pe perete”.

Informaţii suplimentare pe site-ul www.cristianbadilita.ro

 

 

trei-romane-mistice-ale-antichit----ii.-iosif---i-aseneth--testamentul-lui-iov--testamentul-lui-avraam

Ultimele vanzari

Cele mai vandute