Călugărul și moartea. Eseu despre imaginea și faptul morții în monahismul egiptean

Călugărul și moartea. Eseu despre imaginea și faptul morții în monahismul egiptean

Pagini: 208

Format: 13 x 20

An aparitie: 2014

ISBN: 978-973-645-644-2


 
 
nedisponibil
 
Călugărul și moartea. Eseu despre imaginea și faptul morții în monahismul egiptean

Ediţia a II-a, revăzută

Traducere de Ingrid Ilinca

Cu o mărturisire de † Mitropolit Nicolae Corneanu

 

Am parcurs, nu fără emoţie, studiul Călugărul şi moartea al înzestratului teolog Cristian Bădiliţă, care abordează problema, totdeauna actuală, a sfârşitului nostru obştesc. Chiar dacă o reduce la o anchetă, cum afirmă însuşi autorul, privitoare la scrierile monahilor egipteni din vechime, el nu omite nici unul dintre aspectele respectivei tematici. Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre aceşti iluştri monahi egipteni, este acela care a zis că „moartea de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavând-o în minte, moarte este” (Învăţături, n. 49).

Atare optică nu aparţine, însă, doar monahilor egipteni, ci, în general, monahilor, nu mai puţin tuturor creştinilor care şi-au transpus gândurile în scris. „După cum pâinea este cel mai necesar dintre toate elementele, observa şi Sfântul Ioan Scărarul, tot astfel gândirea la moarte este „cea mai necesară între toate celelalte îndeletniciri”. La drept vorbind, n-a existat credincios de-a lungul vremii care să nu fi privit moartea în acelaşi fel. [...]

Abordând problema morţii, este evident că trebuie atinse numeroase alte aspecte, ceea ce dl. Cristian Bădiliţă şi face, întemeindu-se pe zicerile şi faptele monahilor egipteni. Concluzia la care ajunge este de natură să ne convingă despre adânca lor înţelepciune, despre folosul de a ne conduce după sfatul şi exemplul lor.

 

† Mitropolit Nicolae Corneanu 

Cristian Bădiliţă, n. 1968. Pe lângă studii ştiinţifice, eseuri, jurnale şi traduceri comentate din greaca veche sau latină, a publicat următoarele volume de poeme: Duminica lui Arcimboldo (Brumar, 2004); Regele cu o harfă în mâini (ed. a II-a, Curtea Veche, 2006); Apocalips de buzunar (Curtea Veche, 2005); Poeme pentru păsări şi extratereştri (Curtea Veche, 2007); Dumnezeu de la Mancha doarme cu tâmpla crăpată pe umărul meu (Curtea Veche, 2008); Serafita. Concert pentru harfă şi ghilotină (ed. a II-a, Galaxia Gutenberg, 2010); Cartea micilor erezii (Galaxia Gutenberg, 2010); Peisaj cu maimuţă şi înger. Zimţi. Scrisori apocrife ale lui Archibald de la Cruz (Limes, 2011); Calendar poeticesc (Grinta, 2011); Fată frumoasă. Poeme de dragoste şi amor (Grinta, 2012); Jucaţi-vă mai des cu focul. 153 poeme vechi şi noi, antologie alcătuită şi prefaţată de Alex. Ştefănescu (Grinta, 2012); Genialogii (Vremea, 2013); Harababura. Carte pentru cei ce ştiu să recite-un poeziu (Tango, 2014); Cu praştia după îngeri (Vremea, 2014); Balade, ofuri şi romanţe (Vremea, 2014). În 2013 a lansat o serie de expoziţii cu poeme vizuale.

 

Cuprins

 

Mărturisire

Notă preliminară

Sigle

Teologia morţii

 

Moartea în câteva scrieri monastice

1. Cele şapte scrisori ale lui Antonie

2. Trilogia spirituală a lui Evagrie Ponticul

3. Cele cincizeci de omilii spirituale ale lui

Pseudo-Macarie

 

Povestirile celor trei morţi exemplare:

Antonie, Pacomie şi Macarie

Moartea lui Antonie

Moartea lui Pacomie

Moartea lui Macarie

 

Moartea în Apoftegme

I. Exersarea morţii

1. „La şcoala cadavrelor”

2. Cu moartea în faţa ochilor

(meditaţia asupra morţii)

II. Antologie de povestiri despre moarte

 

În chip de concluzie

Note

Bibliografie

 

c--lug--rul---i-moartea.-eseu-despre-imaginea---i-faptul-mor--ii---n-monahismul-egiptean

Ultimele vanzari

Cele mai vandute